Skip to content
Content

รายการคดีเจ็บ ตอน ใครยุ่งกว่า

กลับมาอีกครั้งกับรายการคดีเจ็บ! ตอน ใครยุ่งกว่า

#คลายเส้นtheseries

ก่อนความสัมพันธ์จะยุ่งเหยิงเกินแก้

🥲 สื่อสารกันให้เข้าใจก่อนความสัมพันธ์จะยุ่งเหยิงเกินแก้ แต่ถ้าพบเห็นสายสื่อสารรกรุงรัง ตกหย่อน เป็นอันตรายแจ้งได้ที่ ผู้ให้บริการเจ้าของสาย ...