Skip to content
เขาสามมุก

เขาสามมุก EP.5 “ออมชอม” สาวน้อยจากกองบก.ขายหัวเราะและสนพ.เด็ก (ยังอยู่)

‘น้องออมชอม วิภาวี’ สาวน้อยแสนแกร่งจากกองบก.ขายหัวเราะและสำนักพิมพ์ Make a wit ยังคงทำหน้าที่กรรมการใน EP นี้ โดยมีเกณฑ์การตัดสินอย่างเดียวคือ “ช่วยเล่าให้มันตลก!” ทั้งนี้ทั่นหัวหน้าเผ่าได้ร้องขอไว้แล้วว่าลงโทษเบาๆ หน่อย เดี๋ยวไม่มีนักเขียนไว้บูชายัญ! ไปดูกันว่าสามนักเขียนจะรอดชีวิตไปได้โดยสวัสดิภาพหรือไม่

ฟัง เขาสามมุก ได้ที่..
เขาสามมุก
EP.15 ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือมุก x ครูทอม คำไทย

“ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือมุก ต้องประยุกต์แก๊กให้เก๋าตามเป้าหมาย หากเล่าดีไปตลอดก็รอดตาย เล่าเสียลายโดนลงโทษอย่าโกรธกัน” จะดีจะร้าย...

เขาสามมุก
KSM EP.14 แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจร่างทรง X ครูทอม คำไทย

“อันความกรุณาปราณี กลางเกาะแห่งนี้หามีไม่ ใช่แต่เสือหรือภูติผีที่เป็นภัย จึงสอนว่าอย่าไว้ใจร่างทรง” ต้องขอเรียนตามตรงว่า ร่างทรง...

เขาสามมุก
EP.13 ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมามุก X ครูทอม คำไทย

“ไม่เมาเล่าแล้วแต่เรายังเมามุก เย็นวันศุกร์ตามนี้ที่นัดหมาย หนึ่งร่างทรง หนึ่งหัวหน้าเผ่า เขาสามชาย เชิญทอดกายเปิดใจฟังให้เพลิน”...