Skip to content

Tag: infocomic

ถ้าเมื่อคืนนอนไม่หลับ คุณอาจพบกับ ‘โคโรนาซอมเนีย’

ไม่ใช่เพราะติดเชื้อแล้วนอนไม่หลับ! แต่ ‘โคโรนาซอมเนีย’ คือปัญหาการนอนไม่หลับเพราะเรายังคงปรับตัวกับชีวิตที่เปลี่ยนไปได้ไม่ดี 100% การ Work f...

อัปเดต COVID-19 ทั้งการติด การตาย การกลายพันธุ์

ถึงปีอาจเปลี่ยนไป แต่ปัญหาที่กวนใจเราทุกคนยังคงตามมาจากปีที่แล้ว โรคโควิด-19 ที่เราไม่อยากจะเจออีกสักเท่าไหร่ได้กลับเข้ามาในชีวิตของเราใหม่อ...