Skip to content
ไม่มีคำว่า (น้ำท่วม) ซู้งงง ลุยได้หากใจถึงงง…

จากสภาพอากาศแบบช่วงนี้ เชื่อว่าหลายคนคงต้องประสบกับสภาวะชีวิตดีๆ ที่ไม่ลงตัว ฝนตก น้ำท่วมขัง กลัวรถพังไม่กล้าลุย วันนี้ขายหัวเราะมาพร้อมกับค...